Spring til indhold

Garudas Fokus-Model

FokusProfilen giver et fælles sprog

Som certificeret i Fokus-modellen, arbejder PER A med et værktøj, der skaber bevidsthed om dine stærke og svage sider på jobbet.

Spørg efter pris

FokusProfilen tegnes på baggrund af 64 spørgsmål, der kan resultere i 2401 forskellige fortolkningsmuligheder – og giver et ret præcist billede af dit arbejdsfokus. Og viser også, hvor du ikke fokuserer.

FokusProfilens opbygning omkring de fire fokusområder gør den nem at forstå og let at overskue. Derfor er den med til hurtigt at skabe et fælles sprog i virksomheden, som understøttes af, at du kan printe grafiske profiler og fortolkningstekster ud på baggrund af besvarelserne.

Desuden får HR-afdelingen og lederne bedre overblik over, om medarbejderne sidder med de rigtige typer opgaver og koncentrerer sig om de områder, som både de og virksomheden får mest ud af. FokusProfilen anskueliggør også, om teams er skruet rigtigt sammen, eller om de eksempelvis fokuserer for meget på at gå i detaljer og for lidt på at skabe de fornødne resultater.

Løber du efter de rigtige bolde, og er teamet skruet rigtigt sammen?

Der er fire grundtyper og du er lidt eller meget af det hele

  • Grunder
  • Integrator
  • Resultatskaber
  • Udvikler

Du kan bruge Fokus-modellen til

  • Rekruttering
  • Teambuilding
  • Udviklingssamtaler
  • Konfliktløsning
  • Lederudvikling
  • Karriererådgivning