Spring til indhold

Ordstyrer

Timepris, kr. 1.000 + moms og kørsel

I samfundsmæssige og faglige fora er PER A Formidling arrangørens forlængede arm og stemme under afviklingen.

Ved eksempelvis et foredragsarrangement, der afvikles i interviewform, vil PER A stille spørgsmålene til foredragsholderen samtidig med, at publikums ditto formidles. Det sikres, at arrangementet forløber som programsat.

På den faglige del, for eksempel til projekt- og strategidage – eller ved kundearrangementer – vil deltagerne opleve en ordstyrer, der holder øje med tiden, er tydelig og synlig, og har dagens mål og delmål for øje.

Vi sikrer, at dagens overordnede mål slutteligt bliver nedfældet, eksempelvis nyt fælles værdisæt, nyt overordnet strategioplæg eller andet.

Værdien vil blandt andet være, at kunden kan koncentrere sig om at få det faglige og sociale udbytte ud af dagen.

PER A Formidling arbejder med interne arrangementer som projekt- og strategidage

samt workshops og konferencer

PER A, Golfhaven 2, 2. th., 9000 Aalborg, Tel: 27279759, Email: [email protected], CVR: 38035398