Spring til indhold

Udviklingsnetværk, Aalborg

Relationsnetværk i Nordjylland, der henvender sig til forskellige målgrupper, er nu en realitet.

PER A og Relationsfabrikken har indledt samarbejde om udvikling af netværksgrupper i Nordjylland. Relationsfabrikkens arbejde er gennemtestet og har skabt resultater for mange virksomheder i en årrække i andre dele af landet.

Pris for 1 års kontingent, kr. 9.900 + moms – hvor nedenstående er inkluderet i prisen.

 • Vi mødes hver 3. torsdag, cirka 14 gange årligt i tidsrummet 7.30 – 9.30 og starter med morgenmad.
 • Mødested: Hos medlem af gruppen i eller omkring Aalborg.
 • Ved virksomhedsbesøg afholdes mødet hos netværksdeltageren.
 • Der er brancheeksklusivitet i gruppen
 • Professionel facilitator: Per A, der skaber rammerne via effektiv planlægning og styring af hvert enkelt møde. Hermed kan du fokusere på at skabe indhold og værdi med de øvrige medlemmer.
 • Netværkskalender, møder og kommunikation administreres i gennemtestet system, via app. og hjemmeside.

Kom og oplev os – to netværksmøder er ikke ens, derfor er du velkommen som gæst, uden andre forpligtelser end selve deltagelsen.

Der opbygges løbende nye grupper med lokation andre steder i Nordjylland

Metoden er

 • Topfokus på at lære hinanden at kende – det er nøglen til samarbejde. Det kvalificerede kendskab sikrer bedre udnyttelse af potentialet i gruppen.
 • Udvikling af din faglige profil.
 • Udvikling af dig som menneske.
 • At give dig indsigt og bredere faglig fundering.
 • Invitation til Relationsfabrikkens store netværksfamilies øvrige aktiviteter. Netværksdage og fællesmøder med deltagelse af netværkskollegaer fra andre grupper.

Fakta er

 • Samarbejde fungerer kun ved tillid – ellers sættes kompetencerne ud af spil.
 • Gruppen ændrer udfald.
 • Gruppen hjælper hinanden til hurtigere og bedre resultater end vi kan alene.
 • Netværk er sund slik for hjernen.
 • Der er også plads til din dagsorden.

Herunder eksempler på programindhold

Fokuspunkter i gruppen

 • Vi arbejder med, hvordan denne gruppe netværker bedst.
 • Vi prioriterer tid til at lære hinanden at kende.
 • Når alle parter oplever, at relationen giver mening, kommer samarbejde og anbefalinger.
 • Derfor fokuserer vi på at opbygge og styrke relationer i gruppen – mennesker flytter sig og skaber resultater sammen.

Lær dig selv at kende så vil du forstå dig selv og andre bedre
Netværk er også personlig udvikling – og med i pakken er, at du får tegnet Garudas FokusProfil, der ganske præcist viser, hvad du fokuserer på i dit arbejde, og hvad du springer over. Profilen siger kun noget om dit arbejdsfokus, og er ikke en psykologisk analyse. Til gengæld giver den netværksgruppen et fælles sprog, og det vil bane vejen for, at vi med større forståelse for at andre ser verden på en anden måde end os selv, bedre kan hjælpe hinanden med at komme i mål.

Vi udvikler

 • Forretninger
 • Relationer – også dem i 2. og 3. led
 • Personlige kompetencer, bl.a. får du tilbudt en profilanalyse fra Garuda
 • Kommunikation

Vi udfordrer hinanden på

 • Forretningsmodel – i mindre teams, hvor der arbejdes fokuseret med givne udfordringer
 • Rekrutterings- og onboarding proces
 • Overbevisninger – for der er altså mere end én sandhed derude

Vi træner

 • Personlige gennemslagskraft i en forsamling
 • Elevatortalen
 • Den svære samtale

Vi skaber rum for

 • Vidensdeling i mindre teams
 • Netop din agenda
 • At den introverte profil også deler sin viden
 • En seance om tabuer
 • Grundlæggende viden om digital markedsføringsstrategi
 • Temaer tilpasset gruppens aktuelle ståsted og sammensætning

Vi udvikler vores mindset ved
branche- og fagindsigt, eksempelvis

 • Turisme
 • Oplevelsesøkonomi
 • Bag om samfundet (eks. retten, fængslet, hospital, politik)

Vi topper årshjulet med

 • Flere årlige STORmøder med virksomheder fra hele Danmark, såvel fysisk som online
 • Sociale arrangementer
 • Samfundsaktuelle aktiviteter

Udviklingsnetværk – værdi for dig og virksomheden

Følg linket og læs meget mere om Relationsfabrikken

Netværksfacilitator

I samarbejde med Relationsfabrikken etableres der nu relations- og udviklingsnetværk i Nordjylland

Garudas Fokus-Model

Skabe bevidsthed om dine stærke og svage sider på jobbet.

Job 360

Hvordan skiller du dig ud fra bunken med 100 andre ansøgere?