Spring til indhold

PER A Foredrag udfordrer dig og dine overbevisninger

”En bro kan krydses fra begge sider”

PER A Foredrag viser vejen til, hvordan man kan udfordre betydningen af store livsudfordringer.

Løsningerne findes i vores livsbagage, hvor fortolkningen af vores liv bliver udfordret. Vores overbevisninger er jo bare en teori. Vi tror selv, vi ejer sandheden.

Andre sandheder, vinkler, holdninger, meninger og nuancer findes derude. Men for at udfordre din egen model af verden, kan du have glæde af at krydse broen og komme over på den anden side.

Pris på foredrag:
Pris tilpasses efter indhold og længde, og ligger mellem kr. 5.000 og kr. 8.000 + moms + transport fra og til Aalborg

Et foredrag tager mellem 45 og 90 minutter og der kan, i den lange udgave, bygges en pause ind undervejs.

Hvordan håndterer du en krisesituation?

Modgang håndteres ofte med automatreaktioner, men du kan også vælge at udfordre vanerne, hvis de er uhensigtsmæssige for dig og dine omgivelser.

Du har også en model af verden, der hviler på dine oplevelser og især på fortolkningen af dem. Det hele summer op i hvad du tænker i en krisesituation og hvilken adfærd, den tanke fører med sig. Meget af det er grundlagt i barndommen, men måske giver det ikke mening for dig mere.

Hør hvordan og hvilke knapper du kan skrue på for at ændre slagets gang.

Foredragene henvender sig til alle og versioneres:

Til erhvervslivet

 • En afdeling i din virksomhed
 • Hele virksomheden
 • Kunder ved dit virksomhedsarrangement
 • Personaleforeningen


Til områder hvor helbred og sundhed indgår

 • Alvorligt syge og pårørende
 • Fagfolk og studerende sundhedsvæsenet
 • Borgere der skal oplyses

Det er oplysende, rørende og underholdende

”Det du gør, påvirker andre”

PER A Foredrag sætter fokus på betydningen af vores ord og vores handlinger. Alt hvad vi gør, påvirker mennesker omkring os, både positivt og negativt. Både i situationen, men det skaber også tanker/drømme/frustrationer til ”lageret”.

Er du bevidst om dit ansvar overfor de mennesker, hvis liv bliver direkte påvirket af dine beslutninger?

Pris på foredrag:
Pris tilpasses efter indhold og længde, og ligger mellem kr. 3.000 og kr. 5.000 + moms + transport fra og til Aalborg

Et foredrag tager mellem 30 og 45 minutter.

Det du gør, viser hvilket menneske
du er.

Du kan være leder i en virksomhed, eller du kan være den kollega, de andre er nødt til at forholde sig til.
Du kan også være det menneske andre i familien og vennekredsen kigger på.

Uanset hvem du er, så betyder dine handlinger noget
Det du siger, betyder noget.
Det, andre siger til DIG (hvis de tør), betyder noget.
Det du siger til dig selv, betyder noget.

Rækkevidden af dine handlinger afhænger af din position i hierarkiet.

Du kan vælge at præge positivt.
Du kan også vælge at præge negativt.

”Det handler om, hvem der er bedst til at slå de dårlige slag”

Hvad ønsker du, at andre skal sige om dig?
Vil du være et menneske, der sætter fodspor?
Og er du i gang med at sætte ind på netop dén konto?

Foredragene henvender sig til teams

Til erhvervslivet:

 • En afdeling i din virksomhed
 • To afdelinger, der skal ”ramme” hinanden
 • Hele virksomheden
 • Personaleforeningen


Til Foreninger:

 • Sportsholdet
 • Et hvilket som helst team, der skal samarbejde

Fortællingerne kredser om empowerment

– menneskets evne til at tage ansvar for eget liv, trods massiv modgang.

”Hvad kan jeg selv gøre for at forbedre situationen”

Netværksfacilitator

Med fokus på medlemmernes dagsorden